Antidoping i Norge

Friskis&Svettis samarbeider med Antidoping Norge om å tilby et rent, trygt og sunt treningsmiljø, og har igangsatt holdningsskapende og forebyggende arbeid knyttet til dette.

Friskis&Svettis er medlem av Fleridrettsforbundet, og dermed også medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). Som medlem av NIF har du mange rettigheter, men også noen plikter. En sentral plikt er å avstå fra bruk av dopingmidler. Som medlem av Friskis&Svettis må du derfor akseptere å bli innkalt til dopingkontroll, samt å avgi dopingprøve. Dette i henhold til NIFs dopingbestemmelser. Tester noen av våre medlemmer positivt på dopingkontroll, eller nekter å bli testet, vil de ble utestengt fra trening på alle våre lokaler. 

Mistenker du doping blant medlemmer, ber vi deg ta kontakt med oss. Kontakt oss også gjerne dersom du har spørsmål om vårt arbeid med antidoping eller om dopingkontroller i regi av Antidoping Norge.

Mer informasjon finner du på disse nettsidene:

www.antidoping.no
www.rentidrettslag.no
www.idrett.no
www.fleridrett.no