Våre treningssteder

Lynghaug

Mandag kl. 20.00-21.00: Basis v/ Vivi, Linda K, Isabell

Tirsdag kl. 20.00-21.00: Middels v/ Sandra, Janecke, Sissel

Torsdag kl. 20.00-21.00: Middels v/ Hanna,  Linda J og Marit

Steinerskolen

Mandag kl. 19.00-20.00: Stasjon Middels v/ Line, Gunnar, Gro

Tirsdag kl. 19.00-20.00: Basis v/ Ane, Frode

Onsdag kl. 19.00-20.00: Middels v/ Mona K, Andrea

Fridalen

Mandag kl. 20.00-21.00: Basis v/ Anita, Linda F, Lilly

Tirsdag kl. 20.00-21.00: Flex Soft v/ Hanna, Birgit

Onsdag kl. 20.00-21.00: Middels v/ Mona N, Linda F, Solveig

Haukeland

Energisenteret for barn og unge

Mandag kl. 18.00-19.00: Enkeljympa v/ Catrine, Lidveig