Styret i Friskis&Svettis Drammen 2020

Bilde fra utvidet styremøte mai 2020: (f.v.) Stina B. Haflan (leder), Dordi Formoe (styremedlem), Muna Taarland (nestleder), Sølvi Kaalstad (treningslederansv. og leder i valgkom.), Turid Høybråten (vertsansv.), Heidi Grøndahl (økonomiansv.) og Ole Anders Bakke (varamedlem).

 

Styre 2020

Stina Bellen Haflan

styreleder

 

 

Muna Taarland

nestleder

 

 

Heidi Grøndahl

økonomiansvarlig

 

 

Dordi Formoe

styremedlem

 

 

Anne Lise Gundesø

styremedlem

 

 

Ole Anders Bakke

 varamedlem

 

Valgkomité 2020

Sølvi Kaalstad leder 
   
Cathrine H. Jørgensen  medlem
   
 Anne Rypaas  medlem
   
 Wenche Haraldsen  varamedlem

 

Protokoller fra styremøter 2020

Protokoller fra årsmøter