• kondisjon
  • trening til musikk
  • gruppetrening
Vi låner spinning sykler av Grinda treningssenter midt i Hernes.
Våre verter og ledere låser opp døren før trening.