Avvik fra vanlige treningstider

Det blir Jympa med Rigmor lørdag 23.februar kl.11-12 på Tislegård. 

Det blir ikke trening mandag, onsdag og torsdag i uke 9.

Det blir Flowride med Anne-May lørdag 2.mars kl. 11-12 på Tislegård.

 

Nyheter

Inspirasjon