Avvik fra vanlige treningstider

Endringer i mars / april

Det blir Jympa med Rigmor lørdag 30..mars kl. 11-12 på Tislegård.

Det blir ikke trening mandag 1.april da skolen skal ha gymsalen selv.

 

Nyheter

Inspirasjon