TERMINKORT

Gyldig på alle timer, på alle treningssteder.

Voksen: 1150 kr

Senior/Trygdet: 950 kr

Ungdom: 700 kr

Enkel jympa (funksjonshemmede): 500 kr

 

ÅRSKORT

Gyldig på alle timer, på alle treningssteder.

Voksen: 1800 kr

Senior/Trygde
t: 1400 kr

Ungdom
: 1200 kr

Enkel jympa: 1000 kr

KLIPPEKORT

10 klipp. Gyldig på 10 treninger i ett år fra kjøpsdato.

750 kr


 

GÅR DU PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE?

Da trener du for 150 kr hos oss i 2019. 

Husk å ta med studiebevis.

 

MEDLEMSKONTINGENT

Som medlem av Norges Idrettsforbund er Friskis & Svettis Nedre Romerike pålagt å innkreve medlemskontingent på kr 150  fra våre medlemmer. Denne gjelder kalenderåret. Som medlem av idrettslaget Friskis & Svettis Nedre Romerike er du da forsikret til/under og etter trening.