Endring av timeplan


18.10-torsdag- Sandra Elise- middels Storetveit

23.10-tirsdag- Anita- basis Storetveit

30.10-tirsdag- Vivi- basis Storetveit

 

 

Lynghaug

Mandag kl. 20.00-21.00: Basis v/ Vivi, Katherina, Marit, Mona

Tirsdag kl. 20.00-21.00: Middels v/ Sandra, Janecke, Sissel

Torsdag kl. 20.00-21.00: Middels v/ Hanna, Linda K, Linda J

Storetveit

Mandag kl. 20.00-21.00: Stasjon Middels v/ Line, Gunnar, Gro

Tirsdag kl. 20.00-21.00: Basis v/ Ane, Frode

Torsdag kl. 20.00-21.00: Middels v/ Mona K, Andrea

Fridalen

Mandag kl. 20.00-21.00: Basis v/ Anita, Linda F, Lilly

Onsdag kl. 19.00-20.00: Flex Soft v/ Ane, Birgit

Onsdag kl. 20.00-21.00: Middels v/ Mona N, Linda F, Solveig

Haukeland

Energisenteret for barn og unge

Mandag kl. 18.00-19.00: Enkeljympa v/ Catrine, Lidveig