Om lokalet

Stridsklevhallen er en av idrettshallene i Porsgrunn. Den ligger på Stridsklev ved Stridsklev skole, i samme bygg som svømmehallen. Inngang på høyre side av bygget. Stor parkering på utsiden.