Uten deg, ingen Friskis.

Vis at du er en Friskis! Støtt Friskis&Svettis "ditt idrettslag". TEST

Kjøp medlemskort og fortsett og tren! Vi har trening ute, online og på livestream slik at du kan trene på din måte og få godfølelsen.

Fortsett å være medlem! Det koster "fyll inn pris" kr.