Årskort Voksen

Kjøp før 1.9 til 2.084 kr,- (før 2.500 kr)

Årskort Ung

Kjøp før 1.9 til kr 1.000 kr ,- (før 1200 kr)
Gjeler til og med fylte 24 år.

Vi utvider tilbudet med 1 mnd til 1. sep. Få 2 mnd gratis trening - kjøp årskort før 1.9. Tilbudet gjelder for både voksne og ungdom ved kjøp av årskort.