Om skolen

Norges idrettshøgskole er en vitenskapelig høgskole (spesialisert universitet) med et særlig ansvar for forskning og utdanning innen idrettsvitenskap.
Våre treninger foregår i leide saler.

Gratis parkering ved Sognsvann

Dette kan du trene

  • Enkeljympa
  • Jympa i sal
  • Tilrettelagt

Her finnes vi

Träna på Friskis

Her finnes vi