Treningsavgift

Helårskort*: kr 1.600,-
Halvårskort*: kr 900,-
Studenter og skoleungdom (fra 15 år)*: kr. 400,-
Drop-in: kr 60,- per gang
* årlig medlemskontingent på kr. 200,- kommer i tillegg