Vi legger ut all aktivitet i Spond. 

Aktiviteten vil være noe ulik fra uke til uke. 

Vi har 6 treninger pr uke fordelt likt i Hernes, Søndre og på Ydalir. 

Hernes: mandag/onsdag

Søndre: mandag/torsdag

Ydalir: tirsdag/torsdag