I sommer trener vi ute på Norsk Skogmuseum.

Vi legger ut all aktivitet i Spond.

Vi holder i gang store deler av sommeren, og tilpasser oss vær og ferie mm.

Aktiviteten vil derfor være ulik fra uke til uke. 

Til høsten håper vi å trene inne som tidligere. Ca 6 treninger pr uke fordelt likt i Hernes, Søndre og på Ydalir.