tyret i Friskis&Svettis Florø 

Leiar: Heidi V. Nygård
Nestleiar: Rita Gamlestøl
Styremedl/vertsansvarlig: Sigrun Larsen
Styremedl/treningsleiar: Aud Bang Olsen
Styremedl/sekretær: Mariann Norstrand
Styremedl/kasserer: Mette Reksten Solheim