HALVÅRSKORT 

Ordinær pris: kr 800,-

Ungdom (14 - 20 år): kr 100,-

Studentar (21 - 25 år): kr 400,-

Pensjonistar (over 67 år): kr. 500,-

ANDRE MEDLEMSKAP

Enkeltbillett: kr 60,-
Gjeld alle treningsøktene 

Klippekort, 12 klipp: 500,-

Om du har fleire klipp att på klippekortet ditt, kan du bruke det til det er brukt opp. 

MEDLEMSKONTINGENT

Krav om medlemskontigent 200,-  blir sendt ut frå NIF (det skal ikkje betalast saman med treningsavgifta). Som medlem av idrettslaget Friskis&Svettis Florø er du forsikret mens du trener og du har stemmerett på årsmøte og mulighet til å påvirke.

200 kr 

Slik blir du medlem

Betaling av treningsavgift til Friskis&Svettis Florø kan anten VIPPSast til 122931 eller overførast til konto 3705.09.02677.

Enkeltbillett kan kjøpast av verten før kvar time.
Alle frå 14 år og oppover er velkommen til Friskis&Svettis Florø.