MEDLEMSKAP

F&S Jevnaker er gjennom Norges Fleridrettsforbund medlem av Norges Idrettsforbund og pålagt å innkreve en årlig medlemskontingent fra våre medlemmer.
Å være medlem i et idrettslag gir deg fordeler som:
Du er forsikret mens du trener.
Du har stemmerett på årsmøte og mulighet til å påvirke
Pris: 150 kr

TRENINGSKORT 

KANPANJEPRISER fram til og med 7.februar 2021:

Hustandsmedlemskap: Hovedmedlem betaker ordinær medlemskontingent og treningsavgift, medlem i samme husstand betaler kun medlemskontingent.
Helår sal og spinning: 1250 kr
Helår sal eller spinning: 1000 kr
Helår sal og spinning ungdom (t.o.m. 22 år) 500 kr 

Ordinære priser:

Årskort
Gir tilgang til alle våre timer på alle treningssteder.
Ordinærpris: 1500 kr
Ungdom: 850 kr

Årskort spinning
Gir tilgang til alle våre spinningtimer.
Ordinær pris: 1250 kr
Ungdom: 850 kr

Årskort gymsal
Gir tilgang til alle våre saltimer.
Ordinær pris: 1250 kr
Ungdom: 850 kr

Årskort Enkeljympa
Enkeljympa henvender seg først og fremst til ungdom og voksne med utviklingshemming – en bred målgruppe der alle har ulike behov og forutsetninger. Alle deltar ut ifra egne forutsetninger.
Pris: 850 kr

Terminkort Gymsal og Spinning
Gjelder alle treninger på alle våre treningssteder.
Ordinær pris: 1000 kr
Ungdom: 550 kr

Terminkort Spinning
Gjelder alle våre spinningtimer.
Ordinær pris: 750 kr
Ungdom: 550 kr

Terminkort Gymsal
Gjelder alle våre saltimer.
Ordinær pris: 750 kr
Ungdom: 550 kr

Klippekort, 10 klipp 400 kr
Gjelder alle våre treningstimer.

Enkeltbillett 75 kr
Gjelder alle våre treningstimer.

Faktura for medlemskontingenten sendes ut på mail ved innmelding. Treningsavgiften kan du betale på Vipps #123642, eller på konto 2280.37.69587 og ta med kvittering på ett av våre treningssteder. Alle nye medlemmer må fylle ut innmeldingsskjema. Dersom du ønsker kan du skrive ut det skjema selv og fylle ut før du kommer på trening. Skjema ligger her.

Vi tar ikke lenger i mot kontanter på noen av våre treningssteder.

Velkommen til oss!

 

  • Flere medlemsskapstyper
  • Varierte gruppetimer
  • Energiske instruktører