Årlig medlemskontingent

Betales i tillegg til treningsavgiften. Som medlem av idrettslaget Friskis&Svettis Modum får du fordeler som:
– 15 % rabatt på Sport1 i Åmot på relevante produkter for vår trening
– Du er forsikret mens du trener
– Du har stemmerett på årsmøte og mulighet til å påvirke
100 kr per kalenderår

Treningsavgift - per halvår

Voksen: 600 kr
Ungdom (t.o.m. 21 år): 250 kr
Enkeljympa: 250 kr
SirkelSoft: 250 kr
Sigdal: 250 kr

DropIn - enkelttime

Ikke-medlem: 100 kr
Medlem: 50 kr