Hvordan kjøpe kort?

Hvordan bli medlem hos oss.
Vi bruker Rubic Medlemsregister, som er godkjent av Norges Idrettsforbund som data plattform.

Trykk på linken her for å registrere deg:

Trykk her for registrering.

 

PRISER

Medlemskontingent
Som medlem av Norges Idrettsforbund er Friskis&Svettis Nedre Romerike pålagt å innkreve medlemskontingent  fra våre medlemmer.
Denne gjelder per  kalenderår.
Pris kr 150,-

Aktivitetskort

Gyldig på alle timer, på alle treningssteder. Vår- eller høst-termin. 
Voksen (25-66): Årskort kr. 1800,-   Terminkort kr. 1150,-
Senior/Trygdet (fra 67 -): Årskort kr. 1400,-   Terminkort kr. 950,-
Ungdom (12 - 24): Årskort kr. 1200,-   Terminkort kr. 850,-
Enkel jympa (funksjonshemmede): kr 500,-

Trening for foreldre med barnet i fokus.
Medlemskap kr 150,- pr. barn og treningsavgift kr 100,- pr familie i hele 2022.