Hvordan kjøpe kort?

Hvordan bli medlem hos oss.
Vi bruker Rubic Medlemsregister, som er godkjent av Norges Idrettsforbund som data plattform.

Trykk på linken her for å registrere deg:

Trykk her for registrering.

 

PRISER 2024

Medlemskontingent
Som medlem av Norges Idrettsforbund er Friskis&Svettis Nedre Romerike pålagt å innkreve medlemskontingent  fra våre medlemmer.
Denne gjelder per  kalenderår.
Pris kr 200,-

Aktivitetskort

Gyldig på alle timer, på alle treningssteder. Vår- eller høst-termin. 
Voksen (25-66): Årskort kr. 1900,-   Terminkort kr. 1200,-
Senior/Trygdet (fra 67 -): Årskort kr. 1500,-   Terminkort kr. 1000,-
Ungdom (12 - 24): Årskort kr. 1300,-   Terminkort kr. 900,-
Enkel jympa: Årskort (funksjonshemmede): kr 1000,-

Trening for foreldre med barnet i fokus.
Medlemskap kr 200,- pr. barn og treningsavgift kr 200,- pr familie/termin.

Knattetrening.
Trening barn 3 til 6 år.
Medlemskap kr 200,- pr barn og treningsavgift kr 150,- pr barn/år.