Vårt treningstilbud 

Ønsker du å bli medlem hos oss? Vi har flere ulike gruppetimer du kan delta på. Les mer om våre timer her.

For å bli medlem må du betale treningsavgift via nettbank til konto nr. 2620.04.17622. Husk å merke innbetalingen med navn, din mailadresse, mobilnr, fødselsdato og -år, og hva slags type kort du ønsker.