Skjoldhuset Grinde stadion

Du finner oss i det gamle gule Skjoldhuset på Grinde stadion. Har har vi kun spinningtimene våre.