Mandag: 
Vestby Arena > 19:15 (75 min) > Vektstang Intervall (Maren)
NB: Møt opp i god tid for å finne vekter og utstyr til timen

Hølen Skole > 20:00 (60 min) > Middels (Heidi)

Onsdag:
Vestby Arena > 19:00 (60 min) > Basis (Karen)

Torsdag:
Vestby Arena > 20:00 (90 min) > Stasjonstrening (Alf-Odin, Anita)

Lørdag: 
Brevik Skole og Grendesenter > 10:00 (60 min) > Ambulerende

Oversikt Lørdagstreninger