Årskort

 

Førde: Vassenden:

Vaksen kr. 1700,- Vaksen kr. 1500,-

Senior kr. 1300,- Senior kr. 1000,-

Student kr. 850,- Student kr. 650,-

Gjeldande i 1 år fom kjøpsdato

Halvårskort

 

Førde: Vassenden:

Vaksen kr. 950,-  Vaksen kr. 850,-

Senior kr. 850,- Senior kr. 650,-

Student kr. 550,- Student kr. 450,-

Gjelder fom 1.januar og tom 30.juni eller 1.juli tom. 31.desember

Spinning

 

Årskort kr. 1000,-

1.termin kr. 600,-

Dette er eit kort for dei som kun ønskjer å gå på spinning.

I årskort, halvårskort og klippekort er spinning inkludert.

Slik kjøper du ditt kort:

Du kan kjøpe medlemskort i Friskis&Svettis Førde ved å innbetale treningsvgift og medlemskontigent for året til konto 3700 15 73536. Merk innbetalinga med Namn, Fødselsdato (dd,mm,år), postadresse og mail-adresse.

Husk å ta med kvittering for registrering på trening. (oblat på treningskortet)

Eksisterande medlem treng ikkje påføre fødselsdato då den er registrert tidlegare.

ANDRE MEDLEMSKAP

Enkeltbillett kr. 100,- 

Klippekort kr. 650,- (12 klipp)

Ung 12-17 år trener gratis ved betaling av medlemskontigent

Student er frå dagen du fyller 17 år og opp til 25 år med gyldig studentbevis.

Senior er frå 67 år eller pensjonist (inklusiv andre som kun mottar inntekt frå NAV (dokumentasjon))

Alle må ha gyldig oblat for betalt medlemskontigent og treningsavgift på medlemskortet.

 

Medlemskontingent kr. 100,- (følger årskalenderen og betalast kun 1 gang i året i tillegg til treningsavgifta)
Som medlem av Norges Idrettsforbund er Friskis&Svettis Førde pålagt å innkreve medlemskontingent på kr. 100,-. Som medlem av idrettslaget Friskis&Svettis Førde får du fordelar som:
- Rabatt på Din Sport AS
- Du er forsikra medan du trener
- Du har stemmerett på årsmøte og mulighet til å påvirke