Årskort

Førde: Vassenden:

Vaksen kr. 1700,- Vaksen kr. 825,-

Senior kr. 1300,- Senior kr. 525,-

Student kr. 850,- Student kr. 375,-

Gjeldande i 1 år fom kjøpsdato

Halvårskort 

Førde:      Vassenden:
Vaksen: Kr. 950,- Vaksen: Kr. 525,-
Senior: Kr. 850,- Senior: Kr. 375,-
Student:  Kr. 550,- Student: Kr. 225,- 

Halvårskort gjelder fom 1.januar og tom 30.juni eller 1.juli tom. 31.desember

Spinning

Årskort kr. 1000,-

1.termin kr. 600,-

Dette er eit kort for dei som kun ønskjer å gå på spinning.

I årskort, halvårskort og klippekort er spinning inkludert.

ANDRE MEDLEMSKAP

Enkeltbillett kr. 100,- 

Klippekort kr. 650,- (12 klipp)

Ung 12-17 år trener gratis ved betaling av medlemskontigent

Student er frå dagen du fyller 17 år og opp til 25 år med gyldig studentbevis.

Senior er frå 67 år eller pensjonist (inklusiv andre som kun mottar inntekt frå NAV (dokumentasjon))

Alle må ha gyldig oblat for betalt medlemskontigent og treningsavgift på medlemskortet.

 

Slik kjøper du medlemskort og treningsavgift i Friskis&Svettis Førde

Medlemskontigenten på kr. 100,- er obligatorisk og dekker fosikring under trening og gjev stemmerett på årsmøte. Medlemskontigenten må betalast for kvart kalenderår. I tillegg kjem treningsavgift avhengig av korttype.

For 2024 vil alle som er registrert i vårt medlemsregister få tilsendt faktura på medlemskontigenten til din e-post adresse tidleg på nyåret.

Treningsavgift betaler du som før til vår konto: 3700 15 73536.

Nye medlem som ønskjer å trene med oss, kjøper først treningskort og betaler til vår konto i nettbanken.
NB: Merk innbetalinga med namn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-post adresse.
Husk å ta med kvittering på trening og få gyldig oblat på treningskort av vert.
Vi legg deg då inn i vårt medlemsregister og sender deg faktura på medlemskontigenten på e-post.

Friskis&Svettis Førde er eit idrettslag tilslutta Norges Idrettsforbund. Alle som trenar hjå oss må være medlem av idrettslaget og betale ein årleg medlemskontigent.