• gruppetrening
  • styrke
  • kondisjon
Følg riksvei 2 sørover fra Elverum sentrum. Etter ca 6 km finner du hallen på venstre hånd i tilknytning til Lillemoen skole.