• Funksjonell trening
  • Varierte gruppetimer
  • Energiske instruktører
  • Motiverende musikk

 

Ordinær Treningsavgift

Voksen: 800 kr varighet 6 mnd

Ungdom 13-21 år: 300 kr varighet 6 mnd

Student og honnør (over 65 år): 680 kr varighet 6 mnd 

  

 

Enkel Jympa

Ledsager inkludert 

450 kr varighet pr kalenderår

Medlemskontingent betales i tillegg til treningsavgiften 150 kr pr kalenderår 

 

 

Medlemskontingent

Medlemskontigent betales i tillegg til treningsavgiften.

Prisen er fast og uavhengig av innbetalingstidspunkt på året.

150 kr per kalenderår

Andre treningsavgifter

Klippekort 5 klipp: 350 kr og varighet 12 mnd fra kjøp

Gjestetrening fra annen forening: 50 kr og varighet 1 mnd fra kjøp

Prøvetimer, 5 klipp: 0 kr og varighet 30 dager fra kjøp (her gjelder ikke foreningens medlemsforsikring)