Velkommen

Viktige meldinger

Siste treningsdag Nordnes skole 29.11, Nordneshallen 10.12. Oppstart 03.01.22

Velkommen på trening. Husk at du må melde deg på via spond

Rabbatert pris ut sesongen kun kr 400,- i treningsavgift

(+ medlemskontingent kr 100,-)

Digital trening er alltid åpen :-)

Se vårt treningstilbud uke for uke.

Påmelding via spond - kom igang med spond

Nyheter

Inspirasjon