• Varierte gruppetimer
  • Energiske instruktører
  • Flere medlemskapstyper

"RESTEN AV ÅRET KORT"

Kjøp treningskort for resten av 2021 - betal kr 225 x antall måneder som er igjen av året i en samlet sum.

Tilgang til hele treningstilbudet ut året (inkl.medlemsavgift):

Dette gjelder også for unge under 30 år (kr 150) og pensjonister som har fylt 67 år (kr 170)

Tilgang til UTE-trening (inklusive medlemsavgift): voksen/ungdom (kr 80/70 x antall måneder som er igjen av året.

Du kan enten betale til friskiskonto 32014055427 slik du gjør på nett med andre regninger, eller vippse. Vil du VIPPSE finner du oss på navn FriskisStavangerSandnes eller på nr 546492.

 

TOTALKORT

For tilgang til hele treningstilbudet et helt år (januar-desember). Velg mellom årskort eller avtalegiro (bindingstid 6 måneder – løper til oppsigelse).

Voksen 2600 kr eller 260 kr/mnd
Ungdom: 1700 kr eller 210 kr/mnd

Medlemsavgift på kr 100 betales betales første gang og sammen med øvrig pris. 

Betaler du for totalkort/helårskort kan du kan enten betale til friskiskonto 32014055427 slik du gjør på nett med andre regninger, eller vippse. Vil du VIPPSE finner du oss på navn FriskisStavangerSandnes eller på nr 546492..

Hvis du ønsker avtalegiro, må avtalen opprettes i din bank, og skjema fylles ut på ditt treningssted.

TOTALKORT HALVÅR

For tilgang til hele treningstilbudet i et halvt år (januar-juni eller juli-desember).

Voksen: 1750 kr
Ungdom: 1050 kr

Medlemsavgift på kr 100 kommer i tillegg og betales samlet.

Du kan enten betale til friskiskonto 32014055427 slik du gjør på nett med andre regninger, eller vippse. Vil du VIPPSE finner du oss på navn FriskisStavangerSandnes eller på nr 546492.

UTETRENING

Tilgang til cross og jogging/løping. Velg mellom et kalenderår eller halvår (januar-juni eller juli-desember).

Voksen: 850 kr for 12 mnd. / 550 kr for 6 mnd.
Ungdom: 700 kr for 12 mnd. / 400 kr for 6 mnd.

Medlemsavgiften på kr 100 kommer i tillegg.

Du kan enten betale til friskiskonto 32014055427 slik du gjør på nett med andre regninger, eller vippse. Vil du VIPPSE finner du oss på navn FriskisStavangerSandnes eller på nr 546492.

KLIPPEKORT

Klippekort med 12 klipp. Gyldig 1 kalenderår og gir tilgang til hele treningstilbudet.

Voksen: 1700 kr
Ungdom: 1100 kr

Medlemsavgiften på kr 100 kommer i tillegg. 

Du kan enten betale til friskiskonto 32014055427 slik du gjør på nett med andre regninger, eller vippse. Vil du VIPPSE finner du oss på navn FriskisStavangerSandnes eller på nr 546492.

Andre medlemskap

MEDLEMSAVGIFT 100 kr
Kommer i tillegg til treningsavgiften dersom ikke annet er oppgitt.

Som medlem av idrettslaget Friskis&Svettis Stavanger-Sandnes får du fordeler som:

  • 15 % rabatt hos Löplabbet i Kongsgaten i Stavanger og Hetland Sport AS i Sandnes
  • Du er forsikret mens du trener
  • Du har stemmerett på årsmøte og mulighet til å påvirke
  • Hele året kan du som medlem invitere noen, som ikke har vært medlem året før, med på trening og tilby halv pris ut året. Dette har vi innført som en fast medlemsfordel. Den måneden du begynner er det gratis, deretter er det kr 225 pr måned for resten av året. Og du kan tilby det til halv pris. Halv pris gjelder også for unge under 30 år (kr 150) og pensjonister som har fylt 67 år (kr 170), UTE trening voksen/ungdom (kr 80/70).
  • Vi har også innført en vervekampanje, som innebærer at dersom du har vervet 5 medlemmer som er medlem i 6 måneder eller mer, får du selv et år med gratis trening som premie. Du betaler bare medlemsavgiften på kr 100 for året.    

PENSJONIST 1999 kr (inkludert medlemsavgift)

Treningskort for deg som har fylt 67 år. Gyldig 1 kalenderår. Gir tilgang til hele treningstilbudet.

Halvårskort pensjonist kr 1150.

ENKELJYMPA 1000 kr for 12 mnd. / 500 kr for 6 mnd (inkludert medlemsavgift)

Trening for ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse. Velg mellom et kalenderår eller et kalenderhalvår (jan-juni eller juli-desember). Prisene inkluderer medlemsavgift på 100 kr.

GENERELL INFORMASJON

Kategorien "Ungdom" gjelder deg som er mellom 13 og 30 år.

BETALING 

Du kan enten betale til friskiskonto 32014055427 slik du gjør på nett med andre regninger, eller vippse. Vil du VIPPSE finner du oss på navn FriskisStavangerSandnes eller på nr 546492.