Rørispause er kul bevegelse på film

I klasserommet eller hjemme. Når overskuddsenergien flyter over eller når det trengs ny energi og nytt fokus. Her er det bare å herme og henge på!

Rørispause Syvloopen

Play video

Rørispause Pigg og langsom

Play video

Mer om Røris og Mini-Røris

Bli inspiratør 

Røris Live og Mini-Røris Live er inspirasjonsdager for deg som vil begynne med Røris eller Mini-Røris. Disse inspirasjonsdagene retter seg til deg som er pedagog, foreldre eller annen voksen som vil inspirere barn til bevegelse. Inspirasjonsdagene gir deg alt du trenger for å komme igang!

Bli inspiratør.

Tankene bak

Røris og Mini-Røris er vårt eget bevegelsesprogram for barn. At vi har utviklet et slikt program er vel ingen overraskelse? Vi brenner for å inkludere alle, og det skal være enkelt å være med og bevege seg!

Les mer her.

Hjernen og bevegelsen

Susanne Wolmesjö, foreleser i neurosensormotorikk forteller om hvordan bevegelse påvirker våre hjerner når det har innvirkning på læring, selvfølelse og stress.

Play video