Slåtten skule

finn du på området Slåtten. Køyr mot Angedalen og du finn skulen lett synleg på venstre side. Gymsalen er i første bygg på venstre hand.

Her har vi 1 time i veka.

Dette kan du trene her

  • Middels
  • Basis
  • Kondisjon og styrke
  • Gruppetrening