Styret i F&S Gjøvik 2017-19

Styreleder:  Hanne Kristin Hermanrud
Nestleder:  Heidi Sommerstad Ødegård
Sekretær: (Styremedlem) Vanja Beate Kokslien
Styremedlem:  Mette Bakke Rudi
Styremedlem:  Stein Ove Bjerke
Styremedlem:  Ulla Arnesen Wasenden
Varamedlem:  Astrid Millum
Varamedlem:  Samuel Thavendran Rajaratnam