Iht. nye anbefalinger avventer vi oppstart til etter den 18. januar. 

 Hold dere friske!