Vi innstiller alle våre timer!


Vi ser oss i dag dessverre nødt til å innstille alle våre timer inntil videre. Den økte risikoen for koronasmitte gjør at vi setter deg og våre frivillige funksjonærer i en uønsket situasjon ved å kjøre treninger.
Mange av dere jobber i helsesektoren og har andre viktige funksjoner i samfunnet. Vi trenger dere friske fremover! 
Ta vare på dere selv så lenge, og dere hører fra oss når vi finner det forsvarlig å oppta treninger igjen.

Nyheter

Inspirasjon