TERMINKORT

Gjelder alle våre treninger og følger høst eller vårtermin.

Ordinær pris: 1100 kr
Ungdom 12-22 år: 900 kr*

*Medlemskontigent på 100 kr per kalenderår er inkludert

ÅRSKORT (gjelder januar-desember)

Gjelder alle våre timer på alle treningssteder.

Ordinær pris: 1600 kr*
Ungdom 12-22 år: 1300 kr*

 *Medlemskontigent på 100 kr per kalenderår er inkludert

ENKELJYMPA

Gjelder våre EnkelJympa-timer per termin
Ordinær pris: 400 kr*
*Medlemskontigent på 100 kr per kalenderår er inkludert

MEDLEMSKONTINGENT

Alle som er medlem av et idrettslag i Norges Idrettsforbund må betale en årlig medlemskontingent. Som medlem av idrettslaget Friskis&Svettis Gjøvik får du fordeler som:

– Du har stemmerett på årsmøte og mulighet til å påvirke

Kontingenten følger årskalender og betales kun 1 gang i året. Prisen gjelder for både voksne og ungdom.

Pris 100 kr