TERMINKORT

Gjelder alle våre treninger og følger høst eller vårtermin.

Ordinær pris: 1000 kr
Ungdom 12-22 år: 800 kr*

*Medlemskontigent på 100 kr per kalenderår er inkludert

ÅRSKORT (gjelder januar-desember)

Gjelder alle våre timer på alle treningssteder.

Ordinær pris: 1500 kr*
Ungdom 12-22 år: 1200 kr*

 *Medlemskontigent på 100 kr per kalenderår er inkludert

SOFTKORT

Gjelder våre Jympa soft-timer per termin
Ordinær pris: 500 kr*
*Medlemskontigent på 100 kr per kalenderår er inkludert

ENKELJYMPA

Gjelder våre EnkelJympa-timer per termin
Ordinær pris: 400 kr*
*Medlemskontigent på 100 kr per kalenderår er inkludert

MEDLEMSKONTINGENT

Alle som er medlem av et idrettslag i Norges Idrettsforbund må betale en årlig medlemskontingent. Som medlem av idrettslaget Friskis&Svettis Gjøvik får du fordeler som:

– Du har stemmerett på årsmøte og mulighet til å påvirke

Kontingenten følger årskalender og betales kun 1 gang i året. Prisen gjelder for både voksne og ungdom.

Pris 100 kr 

 

KLIPPEKORT - 10 klipp
Gjelder alle våre timer og er gyldig i 1 år fra kjøpsdato.
Ordinær pris: 500 kr + 100 kr medlemsavgift 1 gang per år. 
Ungdom tom 22 år: 450 kr

 

ENKELTBILLETT
Gyldig 1 gang innenfor 1 dag 
Ordinær pris: 75 kr

 

SLIK BLIR DU MEDLEM
Du kan betale på nettbank til kontonummer 2050 11 95716. 

I meldingsfeltet oppgir du:
- navn, etternavn
- mobil og mail
- f.dato

Du kan også betale via Vipps på #105653

Husk å ta med kvittering, da denne må vises til våre verter for å få oblat. Vertene er økonomisk ansvalig for oblater og kort, og kan ikke levere ut noe før betalingen er dokumentert.