UNG (t.o.m 24 år)

For tilgang til hele treningstilbudet vårt. 

Månedskort med løpende abonnement 119,-/mnd

Årskort1.200,-

Aktivitetskort Voksen

For tilgang til hele treningstilbudet vårt.

Mnd kort med løpende abonnement - 219,-/mnd

Halvårskort - 1.350,-

Helårskort -  2.500,-

 

Andre abonnement

For tilgang til hele treningstilbudet vårt. 

Enkeljympa  Terminkort - 600,-/termin
- trening for deg med nedsatt funksjonsevne

Klippekort1.000 kr
12 klipp, gyldig 1 år fra kjøpsdato