Parautøvere

Enkeljympa og Enkelspinn - for ungdom og voksne med utviklingshemming
Årskort 2024: 1.000 kr (tildeles av Friskis Oppegård )

Send mail til oppegard@friskissvettis.no for innmelding. 

Årlig medlemskontingent

Som et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund innkrever Friskis Oppegård årlig medlemskontingent på 300 kr. Å være medlem av idrettslaget Friskis Oppegård innebærer gir deg stemmerett på årsmøte og mulighet til å påvirke vårt idrettslag.
 

>> Se Friskis&Svettis timeplan