Follo Barne- og Ungdomsskole

Follo Barne- og Ungdomsskole (FBU) ligger i Vevelstadveien på Langhus – rett ved siden av Haugjordet Ungdomsskole. Her har vi Enkeljympa som er trening til musikk tilrettelagt for barn/ungdom og voksne med utviklingshemming. Stor og lys gymsal med plass til alle!

Gratis parkering rett utenfor lokalet. Reiser du kollektivt kan du ta buss 87, eller 510/ 516 til Berghagan.

  • Tilrettelagt trening